Komentari

Prva generacija profesionalnih babica

Prva generacija profesionalnih babica

Poseban događaj dogodio se na Univerzitetu medicine i farmacije "Grigore T. Popa" u Iasi. Proslavljena je prva promocija profesionalne babice u Rumunjskoj. 32 maturanta Mojsijevog fakulteta u svečanom su okruženju dobili diplome diplome, nakon čega će na jesen zapravo započeti posao pomaganja majkama pri rođenju.


Poseban događaj dogodio se na Univerzitetu medicine i farmacije "Grigore T. Popa" u Iasi. Proslavljena je prva promocija profesionalne babice u Rumunjskoj. 32 maturanta Mojsijevog fakulteta u svečanom su okruženju dobili diplome diplome, nakon čega će na jesen zapravo započeti posao pomaganja majkama pri rođenju.
Prema zakonu, diplomirani studenti Fakulteta primalja imaju pravo samostalno obavljati profesiju, kao i ugovoriti usluge s Nacionalnom kućom zdravstvenog osiguranja. Fakultet primalja UMF-a Iasi osnovan je 2003. godine i može se upisati bilo koji maturant sa srednjoškolskom diplomom.
(Andreea Anghel)
Cijeli članak pročitajte na: 07.2007