Informacija

Nova pravila za in vitro oplodnju

Nova pravila za in vitro oplodnju


Agencija za ljudsku oplodnju i embriologiju ljudi (HFEA) u Velikoj Britaniji dala je nove prijedloge o in vitro oplodnji (IVF), pokazuje The Guardian. Stručnjaci smatraju da žene do 35 godina koje se koriste ovom metodom trebaju biti oplođene s jednim embrionom, one do 40 godina s dva embriona, a one starije od 40 godina s tri embriona. Ova mjera ima za cilj smanjiti rizik od višestrukog rođenja, do kojeg može doći nakon in vitro oplodnje.
Podaci koje pruža HFEA pokazuju da je 2003. godine 126 djece rođeno in vitro oplodnjom umrlo zbog činjenice da su se nakon rođenja rodile blizanci ili trojke.

Ideju podržava i izvještaj sa „King's College London“ koji sugerira da se situacija mora promijeniti, jer bi i djeca IVF-a trebala imati šansu da se rode zdrava i sa normalnom težinom.
(Mihaela Naftanaila)
Izvor: Događaj dana
10. aprila 2007


Video: Akreditovana Specijalna bolnica "Beograd" - prva privatna bonica za VTO (Maj 2021).